WIJ GAAN TROUWEN

Jullie gaan trouwen. Gefeliciteerd!

Dat is een geweldige stap. Waarschijnlijk kijk je op onze website omdat je je wil verdiepen in wat er dan eventueel geregeld moet worden. Er zijn veel zaken om bij stil te staan voordat je ‘JA’ zegt tegen elkaar. Wellicht ook zaken waar je niet direct bij stil staat.

Vraag altijd een afspraak voor een persoonlijk gesprek aan

Afhankelijk van de gezinssamenstelling en financiële situatie komt er meer bij kijken dan alleen het tekenen van de trouwakte.

Misschien heeft één van jullie een eigen bedrijf of ben je van plan om ooit voor jezelf te beginnen, heeft de één meer eigen vermogen dan de ander, of zijn de vermogens nagenoeg hetzelfde, maar willen jullie deze gescheiden houden of juist (deels) gemeenschappelijk maken. Het kan ook zijn dat er kinderen uit een eerdere relatie zijn en/of gezamenlijke kinderen.

Wellicht wonen jullie al samen, maar staat het huis op naam van één van beiden. Te veel om op te schrijven, want zoveel mensen – zoveel verschillende situaties – en zoveel wensen. Daarom is dat persoonlijke gesprek nuttig.

Het is belangrijk om vóór het huwelijk te bedenken op welke wijze jullie willen trouwen. Regel je voor het huwelijks niets, dan trouw je in de wettelijke gemeenschap van goederen. Hieronder kun je lezen hoe het wettelijke systeem tegenwoordig werkt. Wil je van het wettelijke systeem afwijken, dan kan je via de notaris huwelijkse voorwaarden maken. Het handigste is dat om vóór je huwelijk te doen. Tijdens het huwelijk kan dit ook nog, maar dat is vaak meer werk dan vooraf.

DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN VANAF 1 JANUARI 2018

Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland een nieuw systeem als je gaat trouwen of wanneer je via de gemeente een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit nieuwe systeem heet de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Je trouwt niet meer in algehele gemeenschap van goederen, zoals daarvoor wel het geval was. Je kan nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden maken als je van de wet af wenst af te wijken.

WAT IS ER PER 1 JANUARI 2018 VERANDERD?

 • Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.
 • Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
 • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
 • Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.
 • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 • Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.

DE ‘OUDE’ GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Wanneer je vóór 2018 trouwde en geen huwelijksvoorwaarden bij de notaris maakte, dan trouwde je in een algehele gemeenschap van goederen. Op dat moment smolt eigenlijk het vermogen van beiden samen tot één vermogen. Alles wat je voor het huwelijk had en wat je nadien verkreeg – zowel alle bezittingen als de schulden – werd en wordt van samen.

Bij het overlijden van een van de partners is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. In geval van een scheiding moet men alles, dus de bezittingen en de schulden in gelijke mate (50/50) verdelen.

WELKE REGELS GELDEN VOOR HUWELIJKEN EN GEREGISTREERDE PARTNERSCHAPPEN VAN VÓÓR 1 JANUARI 2018? 

 • Mensen trouwden automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Voor hen verandert er niets.
 • Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen. Dus ook de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van u persoonlijk waren.
 • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn van u samen. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
 • Als u ondernemer bent, is uw eigen zaak na het huwelijk van u samen. Schuldeisers van uw zaak kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezit. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen.
 • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 • Voor mensen die kozen voor een geregistreerd partnerschap vóór 2018 gold ook de algehele gemeenschap van goederen.

Nog vaak huwelijk in gemeenschap van goederen

In de praktijk zien we dat veel stellen nog steeds de ‘oude’ gemeenschap van goederen wensen. Dat kan uiteraard nog steeds. Dan maken we een akte van huwelijkse voorwaarden, waarin opgenomen wordt dat alles van voor het huwelijk en wat jullie daarna verkrijgen gemeenschappelijk is. Het is dan – zo gewenst – ook mogelijk om daar bepaalde zaken buiten te houden. Dus bijvoorbeeld alles gemeenschappelijk, behalve een bepaald geldbedrag, een bankrekening of een onderneming.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Wanneer je trouwt op huwelijkse voorwaarden kan je zelf kiezen hoe je bezittingen en schulden verdeelt. Dit is bijvoorbeeld slim om te doen als één van beiden meer vermogen heeft dan de ander of zicht heeft op een schenking of erfenis. Ook ondernemers kiezen vaak voor huwelijkse voorwaarden.

Wij geven advies bij het maken van de juiste keuze. Dat geeft rust en ruimte voor het veel leukere regelwerk omtrent jullie grote dag. Terwijl jullie nadenken over alle andere zaken die jullie dag tot een feest zullen maken.

ADMINISTRATIE BIJHOUDEN

Als je langer samen bent, kan het voorkomen dat het niet meer duidelijk is welke spullen precies van jou zijn. Dat kan voor problemen zorgen als jullie ooit uit elkaar gaan. Hou daarom een goede administratie bij. Dan kunnen jullie beiden altijd aantonen wie de eigenaar is. Voor aangekochte spullen kan dat een factuur of ontvangst­bewijs zijn waarop een naam staat vermeld. Bij een ontvangen erfenis is de akte van verdeling het bewijs.

GRATIS HALF UUR BESPREKING

We bieden aan dat je gebruik kunt maken van een gratis half uur bespreking. Dan kunnen we samen bekijken welk systeem het beste bij jullie situatie past. Misschien is het wettelijke systeem geschikt en hoeft er niets geregeld te worden, maar wellicht dat het toch belangrijk is om zaken anders te regelen. Het is in ieder geval nuttig om van tevoren een goede afweging te maken. Vaak horen we dat er via google zoveel informatie is, dan men door de bomen het bos niet meer ziet. Tijdens de bespreking kunnen we samen bepalen wat voor jullie situatie van belang is en dan weet je ook welke zaken van belang zijn en waarover er keuzes te maken vallen. Klik hier om een afspraak te maken.

ZAKEN DIE VAN BELANG KUNNEN ZIJN

Voor wie alvast wat meer dingen wil lezen over zaken die van belang kunnen zijn, is hierna alvast het een en ander kort beschreven.

Testament

Tijdens de bespreking op kantoor kan ook meteen worden bekeken of het van belang is om in testament te maken. In een testament kan je regelen wie jouw erfgenamen zijn.

Gelijktijdig overlijden of als laatste zonder afstammelingen

Als je gaat trouwen en je zou overlijden zonder kinderen of tegelijk met je kinderen, dan wordt meestal een regeling opgenomen waar in dat geval de erfenis terecht moet komen. Indien er geen testament is, dan erven echtgenoten op grond van de wet van elkaar, maar stel dat in geval van een ongeluk de ene echtgenoot iets later overlijdt dan de andere echtgenoot en er zijn geen kinderen, dan vererft daarna alles naar de familie van degene die als laatste is overleden. Dat was bijvoorbeeld de situatie zoals is beschreven in de column (over het stel dat voedselvergiftiging kreeg). Klik hier

In een testament kan je bijvoorbeeld bepalen dat in een dergelijk geval de vermogens half/half over de beide families verdeeld worden, of een andere door jullie gewenst regeling.

Executeur en afwikkelingsbewindvoerder

Ook wordt in het testament meestal vastgelegd wie in geval van overlijden van beide echtgenoten de zaken mag regelen en afwikkelen. Dit noemen we een executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Hebben jullie eerder al testamenten opgemaakt en stappen jullie nu het huwelijksbootje in met elkaar? Ook dan is het verstandig om bij ons langs te komen voor een bespreking. Samen kunnen we dan bekijken of de gemaakte testamenten nog de gewenste uitwerking hebben zodra jullie met elkaar gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, of dat er misschien iets moet worden aangepast.

Wet verevening pensioenrechten

Als jullie gaan trouwen, bepaalt de wet dat de (ouderdoms-)pensioenen dat jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwen, bij een eventuele scheiding tussen jullie beiden wordt verdeeld. Ieder krijgt dan de helft.

Willen jullie hierover iets anders afspreken, of willen jullie dit helemaal niet met elkaar delen? Dan is het verstandig om dit op te nemen in huwelijkse voorwaarden. Het is belangrijk om je goed te laten voorlichten op dit punt.

Voor meer informatie over testamenten, doe hierna de testamentcheck:

of ga naar onze informatiepagina over testamenten, klik hier.

 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos