Mantel & Voors notarissen: specialist in agrarisch recht

Heeft u vragen over agrarisch recht? Mantel & Voors notarissen is uw agri-notaris.

Onze notariskantoren zijn gevestigd in West-Friesland. Agrarisch gebied bij uitstek. Omdat wij met onze voeten in de vruchtbare klei staan, kennen wij de agrariër goed. Evenals de vraagstukken waar een agrarisch bedrijf tegenaan loopt. Wij zorgen voor de notariële basis. U voor de agrarische grond.

De kantoren van Mantel & Voors zijn aangesloten bij de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat. Jaarlijks scholen zij ons bij. Daardoor is onze kennis van het agrarisch recht altijd actueel.

 

Agrarisch recht

Agrarisch recht vraagt bijzondere kennis. Daarom houden onze notarissen hun kennis up to date. Zo ondersteunen wij u bij aankoop van een perceel grond, maar ook bij complexe zaken zoals kavelruil en bedrijfsopvolging.

Bedrijfsopvolging

Bij bedrijfsopvolging hebben we te maken met een overdracht. Daarbij spelen overdrachtsbelasting, erf- en schenkbelasting een rol. Hiervoor zijn wij uw vraagbaak. Terwijl u goed zorgt voor uw bedrijf, zorgen wij voor een soepele overdracht aan de opvolger.

Erfrecht en huwelijksvoorwaarden

Erfrecht of trouwen op huwelijksvoorwaarden, werkt ook anders binnen het agrarisch recht. Wij adviseren u graag.

Pachtrecht, productierecht en toeslagrecht

Bij agrarisch ondernemerschap hoort veel juridisch en notarieel geregel. Onder andere pachtrecht, productierechten en toeslagrechten zijn belangrijke zaken. Een pachtovereenkomst moet zeer zorgvuldig worden opgemaakt. Daarbij maken we onderscheid tussen de reguliere (wettelijke) pachtovereenkomst en de geliberaliseerde pachtovereenkomst.

Een verkeerde formulering heeft soms grote gevolgen. U  denkt bijvoorbeeld dat u een geliberaliseerde pachtovereenkomst heeft. Desondanks ontdekt u bij het einde van de overeenkomst dat deze niet automatisch eindigt. Sterker, deze is automatisch verlengd. Het brengt u in een lastig parket. Zoals wanneer u ontdekt dat de pachter toch een voorkeursrecht van koop heeft.

Als de Europese regelgeving verandert, heeft dat invloed op de productierechten en toeslagrechten. Daarom zijn wij altijd op de hoogte van de laatste wetten en regels.

Maatschap of vennootschap

Een maatschapscontract of firmacontract maken wij graag voor u in orde. Belastingaspecten spelen een grote rol. Bijvoorbeeld wanneer een kind samen met een ouder een maatschap of vennootschap onder firma aangaat. Of wanneer een kind toetreedt tot een reeds bestaande maatschap of een VOF tussen zijn ouders. Wij zetten de afspraken duidelijk op papier. Zo ontstaan er ook op de lange termijn geen problemen.

Vragen? U bent van harte welkom om ’n koppie.
 * Afspraak maken
* Data gratis inloopspreekuur 

Inschrijven nieuwsbrief zakelijk nieuws

GRATIS ABONNEMENT voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos