Op 1 december 2021 heeft Artsenfederatie KNMG in haar standpunt Beslissingen rond levenseinde, een nieuw hoofdstuk opgenomen rond euthanasie bij dementie. Artsen mogen volgens de nieuwe richtlijn een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een schriftelijk verzoek...

Lees meer