ik wil een levenstestament maken

IK WIL EEN LEVENSTESTAMENT MAKEN

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen, zoals  medische beslissingen of het beheer van uw financiën. Daar waar een testament pas werkt als u overlijdt, werkt een levenstestament tijdens uw leven, op het moment dat u zelf niet meer in staat bent te handelen. Bijvoorbeeld als u een ongeluk heeft gehad of ziek bent geworden.

In een levenstestament bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft volmacht aan iemand die u vertrouwt. Zonder deze volmacht mogen uw naasten niet zomaar beslissingen voor u nemen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Dat kan een notaris zijn.

U kunt in het levenstestament bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Voorbeelden van onderwerpen waarvan u wensen kunt vastleggen zijn:
• Financiën
• Woning
• Schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden
• Of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent
• De benoeming van een bewindvoerder of mentor
• Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren
• Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, maar ook voor situaties wanneer u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een levenstestament uitkomst. Het is verstandig om hierover te denken zolang u nog wilsbekwaam bent.

Wij geven advies bij het maken van de juiste keuze. Een eenmaal gemaakt levenstestament blijft altijd geldig, maar is ook altijd aan te passen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te laten controleren of uw levenstestament nog past bij uw huidige wensen en situatie.

Klik hier Contact voor het maken van een afspraak voor een (gratis) vrijblijvende bespreking, of voor meer informatie.

Bekijk onderstaande filmpjes voor meer informatie over het levenstestament:

Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over de volmacht:

Onderstaand filmpje gaat over ‘dementie en dan’:

Vaardigheden

Gepubliceerd op

12 oktober 2017