ik ben erfgenaam

IK BEN ERFGENAAM

Een dierbare is overleden. Ten eerste willen wij u condoleren met dit verlies. U komt terecht in een hectische periode waarin veel te regelen is. Bij een aantal belangrijke zaken kunnen wij u helpen. Als eerste stap zullen wij achterhalen of de overledene een testament gemaakt heeft via het Centraal Testamentenregister. Indien wij het testament niet zelf in ons bezit hebben, kunnen wij een kopie opvragen bij het notariskantoor die het testament wel heeft. Hierna bekijken wij wie de erfgenamen zijn en zullen wij hen benaderen.

Als u erft of in het testament tot executeur bent benoemd, heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen u daarbij helpen. Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Deze taak hoeft niet verplicht geaccepteerd te worden. Als er in het testament geen executeur is benoemd, regelen de erfgenamen de afwikkeling.

Een erfenis hoeft niet geaccepteerd te worden. U krijgt de keuze of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of onder voorbehoud ‘beneficiair’ aanvaardt. Wanneer u niet goed weet of een nalatenschap positief of negatief is, dan kunt u zich beschermen door beneficiair te aanvaarden. U bent dan wel erfgenaam maar als blijkt dat de schulden toch groter zijn dan de baten, dan wordt alleen het nalatenschapsvermogen gebruikt om de schulden te betalen en kan u niet met uw privévermogen worden aangesproken.

Wij kunnen u helpen bij deze en alle andere keuzes. Omdat elke situatie verschilt is het verstandig om contact op te nemen met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Klik hier Contact voor het maken van een afspraak voor een (gratis) vrijblijvende bespreking, of voor meer informatie.

In dit filmpje vindt u meer informatie over de erfenis:

Vaardigheden

Gepubliceerd op

13 oktober 2017