Wanneer een kind van u erft of een schenking krijgt, dan kan het gebeuren dat bij scheiding van uw kind, zijn/haar ex-partner hiervan de helft krijgt.

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als uw kind voor 2018 gehuwd of geregistreerd partner is, zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Dan is er namelijk op grond van de wet, een gemeenschap van goederen ontstaan. Hiertoe behoren in beginsel alle bezittingen en alle schulden van uw kind en schoonkind. Alles is dus van hen gemeenschappelijk. Een erfenis of een schenking die uw kind ontvangt dus ook. Dat geldt niet voor samenwoners (al dan niet met een samenlevingscontract). Daar ontstaat geen gemeenschap van goederen op basis van de wet.

Uitsluitingsclausule opnemen in testament en/of schenking
Wilt u voorkomen dat in geval van scheiding de erfenis of schenking bij de ex-partner van uw kind terecht komt, dan doet u er verstandig aan om een uitsluitingsclausule op te leggen. Hoe? We vertellen het u graag.

Volgende week:
Verslag van hoe iemand de schenking van haar ouder niet hoefde te delen met haar ex-partner.