De vier partijen die praten over een nieuw kabinet willen dat de vennootschapsbelasting voor bedrijven omlaag gaat. Zij willen hier 3 miljard euro voor uittrekken.

Het plan van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie is dat het belastingtarief over de eerste € 200.000 winst van 20% naar 16% gaat. Het tarief voor winst boven dit bedrag gaat van 25% naar 21%.

Internationaal concurrerend blijven
Werkgeversorganisaties dringen al langer aan op verlaging van de winstbelasting. Dat is volgens hen nodig om internationaal concurrerend te blijven. In Groot-Brittannië gaat de winstbelasting in stappen omlaag naar 17% in 2020. De Verenigde Staten mikt op een verlaging van de winstbelasting van 35% naar 20%. In Europa is Ierland al jaren het aantrekkelijkst met een tarief van 12,5 procent.

MKB drijvende kracht achter de Nederlandse economie
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Door de crisistijd zijn er veel ondernemers die het erg zwaar hebben gehad. Helaas zijn er ook veel werknemers die daardoor hun baan zijn verloren. Sommigen daarvan zijn zelf ondernemer geworden. Nu de economie weer op gang komt, zijn er steeds meer ondernemers die weer personeel in dienst durven te nemen. Degenen die voor zichzelf waren begonnen, maar het ondernemerschap toch niet zo prettig hebben ondervonden, kunnen soms al weer terugkomen in loondienst. We moeten het samen doen in Nederland en er voor zorgen dat er een sterk ondernemersklimaat blijft, zodat er veel banen zijn in alle sectoren en voor alle leeftijden.