Tijdens alle kermissen schenkt men met grote blijdschap en plezier. In deze column geven we tips over het schenken van geld. Dat is het makkelijkst als uw geld ‘vloeibaar’ ofwel liquide is.

Tip 1: Schenk alleen geld waar u bij kunt
Zit het grootste deel van uw geld vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandig om pas te schenken als het geld ook echt uw bankrekening staat. Wilt u toch schenken? Kies dan voor de schenking op papier.

Tip 2: Denk ook aan u zelf!
Leuk dat u geld of spullen wilt schenken, maar denkt u ook aan uzelf? Welke plannen heeft u? Houdt u genoeg over om onverhoopte tegenslagen op te vangen? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw schenking kunt terugdraaien als uw omstandigheden veranderen (herroeppingsclausule). Vertel dit wel aan de ontvanger. Dan weet hij/zij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.

Tip 3: Houdt rekening met de omstandigheden van de ontvanger
Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als de ontvanger een uitkering heeft. Dan bestaat de kans dat hij of zij minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Boven het belastingvrije bedrag is er schenkbelasting verschuldigd.

Tip 4. Kies of u via de notaris wil schenken
Een schenking via de notaris heeft veel voordelen voor schenker en de ontvanger zoals belastingvoordelen. En u heeft meer grip op wat er met uw gift gebeurt. U kunt de gift natuurlijk ook zonder notaris regelen. Leg dan uw schenking vast in een eigen overeenkomst, oftewel een onderhandse akte.

Tip 5. Houd rekening met de omstandigheden van de ontvanger
Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als de ontvanger een uitkering heeft. Dan bestaat de kans dat hij of zij minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u schenkt. Als u boven het belastingvrije bedrag schenkt, moet de ontvanger belasting betalen. Die schenkbelasting kunt u ook betalen.

Tip 6. Schenk samen met uw partner
Echtgenoten moeten elkaar altijd toestemming geven om een schenking te doen. Dat is wettelijk zo geregeld. Bent u getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen? Zorg dat uw partner dan ook de handtekening zet onder de akte of overeenkomst waarin u de gift regelt.

Tip 7. Let op belastingvrije bedrag
Wilt u uw kind en schoondochter/zoon allebei een leuk bedrag schenken waarover ze geen belasting hoeven te betalen? Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een getrouwd stel (of geregistreerd partnerschap) als één persoon beschouwt. Zorg dat uw schenkingen opgeteld binnen het belastingvrije bedrag vallen.

Tip 8. Voorkom dat een ex meeprofiteert
Wat gebeurt er met uw schenking als uw kind gaat scheiden? Bij de notaris kunt u vastleggen dat uw kind de schenking niet hoeft te delen met zijn of haar ex. Overigens kunt u ook regelen dat de ex juist wel geld meekrijgt.

Bron van deze column op notaris.nl.

De laatste extra tip is om gebruik te maken van ons gratis half uur bespreking, dan overwegen wij graag samen met u wat slim is om te doen.