Op 1 december 2021 heeft Artsenfederatie KNMG in haar standpunt Beslissingen rond levenseinde, een nieuw hoofdstuk opgenomen rond euthanasie bij dementie.

Artsen mogen volgens de nieuwe richtlijn een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een schriftelijk verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren, maar met wie overleg inmiddels niet meer kan. Met dit standpunt geeft de KNMG, artsen overzicht en steun bij afwegingen die zij moeten maken bij het verlenen van zorg rond het levenseinde. Euthanasie bij een demente persoon is een zeer complex vraagstuk.

Veel mensen zijn bang om dementie te krijgen. Soms denkt men dat ze hun euthanasie ‘geregeld’ hebben met het opstellen van een schriftelijk euthanasieverzoek. Dat is niet zo. Een schriftelijk euthanasieverzoek is het begin van een gesprek tussen arts en patiënt, niet het einde daarvan. Zoals bij alle verzoeken om euthanasie, moet er aan de zorgvuldigheidseisen van de wet worden voldaan. Het is daarom heel belangrijk dat een euthanasieverzoek wordt gedaan als iemand nog wilsbekwaam is. Door het verzoek tijdig en regelmatig te bespreken, weet een arts beter wat de patiënt voor ogen heeft op het moment dat hij of zij dat niet meer zelf kan vertellen.

Bron: knmg.nl

Gratis brochure levenstestament

In een levenstestament kunt u zaken vastleggen voor het geval u zelf tijdelijk of langdurig niet in staat bent om uw eigen belangen te behartigen. U kunt een gratis brochure opvragen via ons kantoor.