Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. In een testament komt aan de orde wie er van u erft en wie er eventueel bevoegd is, om de zaken na overlijden te regelen (executeur). Een levenstestament werkt tijdens leven. Dit regelt wie uw belangen mag behartigen, indien u daar zelf tijdelijk of blijvend niet meer toe in staat zou zijn. Een zwaar onderwerp om over na te denken, maar we zien in de praktijk steeds vaker problemen ontstaan, over wie waarover mag beslissen, als iemand zijn eigen belangen niet meer kan behartigen.

Wat zijn de consequenties als er geen levenstestament is?
Als er niets is geregeld, dan zal er veelal door aanvraag van familie, een bewind via de rechter ingesteld moeten worden. Bij een bewind is er rechterlijk toezicht. De bewindvoerder heeft voor uitgaven/bedragen boven de € 1.500,- vooraf toestemming nodig van de rechter. Tevens moet er na afloop van ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden.