Dit is geen persoonlijk verhaal (mijn man leest ook altijd onze wekelijkste stukjes, vandaar dat ik dit even meld). Het onderwerp van deze week is niet zo leuk om te moeten bespreken, toch willen we hier aandacht aan besteden.

Veel mensen denken dat er op testamentair gebied niets meer te regelen is, indien een partner vanwege zorg, niet meer thuis kan wonen. Het komt veelvuldig voor dat men nog een ‘oud langstlevende testament’ heeft. Zoals het ook de bedoeling is van een dergelijk testament, gaat alles (de bezittingen en schulden) bij overlijden naar de langstlevende partner.

Maar wat indien uw man (of vrouw) bijvoorbeeld in een verzorgingshuis woont? Stel dat u eerder zou overlijden dan uw partner? In dat geval is het veelal de wens dat er geen vererving plaatsvindt naar de langstlevende. Voor deze situatie zien we vaak, dat de vrouw in haar testament haar man onterft (of andersom natuurlijk). De kinderen, of anderen erfgenamen, erven dan direct. Het is natuurlijk prettiger als uw testamenten in een eerder stadium goed geregeld zijn.

Rinske Mantel