Informatie over een erfenis kan je vinden in het boedelregister. Hierin staat welke notaris (boedelnotaris) betrokken is bij de afhandeling van een nalatenschap. In dit register staat ook of erfgenamen de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister dat kosteloos is in te zien.

Je dient je te wenden tot de rechtbank van de laatste woonplaats van degene de overledene. Hoe je het boedelregister kan inzien verschilt per rechtbank. Voor Noord-Holland kan je bellen naar de rechtbank of een brief of mail sturen. Vermeld daarbij de voornamen, achternaam, geboortedatum, overlijdensdatum, het adres en de laatste woonplaats van degene die is overleden én waar het uittreksel uit het boedelregister naar toe gezonden moet worden plus de reden waarom je het nodig hebt. De rechtbank Noord-Holland probeert een aanvraag binnen drie dagen af te handelen.

Waarom wordt er een boedelbeschrijving opgemaakt?
De boedelbeschrijving dient om tot een zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap te komen. Hieruit blijkt wat de omvang van de nalatenschap is. Dit is dus niet een beschrijving van alle inboedelgoederen, maar van alle bezittingen en eventuele schulden die de overledene had.

Hulp van je eigen notaris
Je mag altijd een afspraak maken voor ons gratis half uur bespreking. We helpen je graag op weg en kunnen je vragen beantwoorden waar je als eventuele erfgenaam tegenaan loopt.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators is lid van EPN Notarissen (de grootste specialistenvereniging in het notariaat).