Inderdaad dat kan gevolgen hebben! Ontvangt uw erfgenaam bijstand en is de erfenis groter dan het in de bijstand vrijgestelde vermogen, dan eindigt de bijstand.

Uw erfgenaam ontvangt dan een lening die hij/zij moet terugbetalen wanneer de erfenis uitgekeerd wordt. Advies aan de erfgenaam is om in dat geval met de gemeente contact op te nemen.

Kunt u niet over het geld kunt beschikken omdat iemand anders het beheer heeft over de erfenis, dan mag u een voorschot aanvragen. De vrijgestelde vermogensgrens is in 2021 € 6.295 (alleenstaande) en €12.590 (gezin/alleenstaande ouder).

Erft u meer, dan moet u eerst het meerdere ‘opeten’ voordat u weer in aanmerking komt voor bijstand. De huur- en zorgtoeslag hebben ook regels hieromtrent. Daarvoor geldt 1 januari van het kalenderjaar als maat. Voor 2021 is de vermogensgrens voor de huurtoeslag voor uw bezittingen € 31.340 (zonder toeslagpartner).

Bezat u op 1 januari 2021 één euro meer dan ontvangt u geen huurtoeslag meer. Voor de zorgtoeslag hoefde u pas te vrezen als het vermogen op 1 januari 2021 groter was dan € 118.479 als alleenstaande en €149.819 met een toeslagpartner. Naast vermogen speelt ook het inkomen een rol bij de huur- en zorgtoeslag. Echter, als uw bijstand stopt, teert u in op uw vermogen, omdat u geen inkomen meer heeft. De bedragen worden jaarlijks aangepast.

Sandra Voors