Afgelopen zondag was er in het Nicolaasverpleeghuis aandacht voor de Mantelzorgers en anderen die zich inzetten voor het welzijn van ouderen.

Twee presentaties over het levenstestament – Mantel&Overtoom
Ik, notaris Rinske Mantel, was aanwezig om informatie te geven over het levenstestament. Tijdens de 2 presentaties werd uitgelegd wat het gevolg is wanneer er geen levenstestament gemaakt is. Dan kom je namelijk in het traject van bewind, mentorschap of curatele via de kantonrechter. Dat betekent onder meer dat er voor iedere besteding boven de € 1.500 eerst toestemming aan de kantonrechter gevraagd moet worden en er ieder jaar rekening en verantwoording afgelegd moet worden. Met een levenstestament kan men dit voorkomen. Er waren veel vragen en er werd diverse malen gezegd dat mijn achternaam wel heel toepasselijk was voor deze dag.

Onbegrepen gedrag – presentatie Omring
De omring was met veel mensen aanwezig en zij gaven een presentatie over de symptomen die voorkomen bij diverse vormen van dementie. Ook vertelden zij over onbegrepen gedrag dat men dan vaak vertoont. De uitleg over de oorzaak van het gedrag en tips om hier mee om te gaan waren zeer nuttig. Veel factoren zijn van invloed op iemands gedrag. Sluit daarom aan bij iemands vroegere interesses en gewoonten.

Meer informatie en tips samengevat uit de presentatie door de Omring
Ieder mens is anders en dat maakt het altijd moeilijk om adviezen te geven. De uitleg en tips zijn natuurlijk algemeen, maar iedereen kan zelf kijken wat op zijn/haar situatie van toepassing is. Een fijne gedachte is dat er altijd steun aan de Omring gevraagd kan worden voor specifieke vragen of situaties.

Een aantal tips voor de mantelzorger

 • Veel factoren zijn van invloed op iemands gedrag. Sluit daarom aan bij iemands vroegere interesses en gewoonten.
  Het is nuttig om de zorgverleners hierover te vertellen. Hoe was iemands karakter vroeger. Was iemand altijd al een introvert persoon of juist het tegenovergestelde. Het bijzondere is, dat we bij mensen met dementie soms zien dat de vroegere gewoonten worden versterkt, maar soms zie je ook het compleet tegenovergestelde. Iemand die altijd erg lief was voor anderen, is dat nog veel meer, of reageert nu juist vaak heel boos, zelfs tegen de naasten die hem of haar altijd zo lief waren. Dan is het fijn om te horen, dat dit iets is dat bij de ziekte hoort. Toch mag gedrag ook best gecorrigeerd worden. Er werd geadviseerd om bij ongewenst gedrag duidelijk grenzen aan te geven. Een goede tip was om dan ook te zeggen op welke wijze iemand dan zou kunnen reageren.

 

 • Wees duidelijk in de praktische communicatie.
  Het is goed om sowieso het tempo van communiceren aan te passeren. Veelal begrijpen ouderen je prima, maar duurt het gewoon ietsje langer voordat alles is verwerkt, laat staan voordat de verwoording van een antwoord in de hersenen feitelijk is geformuleerd. Hiernaast is het belangrijk om heel duidelijk te zijn in de communicatie. Een voorbeeld. Iemand zegt, ik kom straks nog even terug. Geef duidelijk aan wanneer straks is, of zeg ik kom over 15 minuten terug. Of bijvoorbeeld: “Ik moet even naar het toilet, maar ik kom daarna meteen weer terug. Dan is het vervolgens belangrijk om dit ook te doen. Duidelijkheid met gevolg van handelen is dus erg belangrijk.

 

 • Sluit je naaste niet uit.
  Omdat het tempo van communiceren vaak wat langzamer gaat, zijn we snel geneigd om zaken over het hoofd van de betreffende persoon af te spreken/te regelen. Bijvoorbeeld als er meer personen in een gesprek betrokken zijn en men in 1 kamer is. Het gevoel om buiten gesloten te worden is voor iedereen vervelend, dus ook voor ouderen. Het kan mensen onzeker maken en depressief. Geduld is een schone zaak.

 

 • De mantelzorger hoeft zich niet schuldig te voelen als deze ook tijd aan hem of haar zelf besteedt. Het klinkt logisch, maar iedereen heeft recht op vrije tijd. Veel mantelzorgers cijferen zichzelf weg en zijn alleen maar bezig met zorgverlening voor de naaste. Op een gegeven moment zal men dat niet meer volhouden. Denk dus ook aan u zelf, gun u zelf ook eens wat tijd om te ontspannen of iets leuks te doen.
 • Met dank aan de presentatie van de Omring!