Erfgenaam worden is een emotionele gebeurtenis. Het verlies van iemand geeft verdriet en mensen gaan daar verschillend mee om. De ene persoon is stil en wil niet praten, de ander moet erg huilen of is boos en het is niet gek dat deze emoties zich ook kunnen afwisselen.

In veel gevallen zie je in dergelijke tijden dat er tussen de familieleden en vrienden een hechtere band ontstaat. Men probeert elkaar te steunen en heeft extra veel geduld en begrip voor elkaar. Maar wat als dat niet zo is en er ruzie in de familie ontstaat?

Het lijkt soms wel dat wanneer het om centen gaat, men niet meer in staat of bereid is, om in redelijkheid te denken of met elkaar te communiceren.

Het lastige van het afwikkelen van een erfenis is dat men in overleg met elkaar beslissingen zal moeten nemen. Hoe moeilijk het ook is, je hebt elkaar nodig om de erfenis te verdelen. Lukt dat niet, dan kan men de rechter verzoeken om een verdeling te maken, maar dit is vaak een langdurige en kostbare weg en dikwijls met een definitieve breuk tussen de familieleden als gevolg.

Een goed alternatief zou bemiddeling via een notaris-mediator kunnen zijn.

De erfgenamen gaan dan samen op zoek naar een oplossing onder begeleiding van de notaris-mediator, die erfrechtspecialist is. Dikwijls lukt het dan toch om met geven en nemen tot overeenstemming te komen.