Zoals vorige week beloofd, hierbij het vervolg over de uitsluitingsclausule. Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een zaak van een man en een vrouw die sinds 1985 met elkaar waren getrouwd in de oude gemeenschap van goederen (van voor 2018). De vrouw had in drie jaren € 30.000 van haar ouders geschonken gekregen met een uitsluitingsclausule (zie uitleg over de uitsluitingsclausule in vorige column).

Zij maakte de geschonken bedragen over naar de gemeenschappelijke rekening van haar en haar man. In 2014 gingen zij scheiden. Na de verkoop van de woning maakte de vrouw aanspraak op de € 30.000 die zij met de uitsluitingsclausule geschonken had gekregen, plus de helft van de resterende gerealiseerde overwaarde van de woning.

De Hoge Raad wijst de claim van de vrouw toe.
De Hoge Raad zegt dat – ondanks dat de vrouw de schenkingen op de gezamenlijke rekening had overgemaakt – deze door de uitsluitingsclausule alléén aan de vrouw toekwamen.

Uitleg van de Hoge Raad
De vrouw heeft hierdoor een vorderingsrecht op de gemeenschap (de door de scheiding ontbonden gemeenschap van goederen waarin zij getrouwd waren) verkregen. Zo’n recht blijft in stand als het echtpaar gemeenschapsvermogen besteedt aan gemeenschapsschulden. Voor zover de vrouw haar privéschulden aflost met gemeenschapsvermogen, moet zij haar vordering wel verrekenen met deze bestedingen. Maar, zegt de Hoge Raad, men moet er in beginsel van uitgaan dat schulden die tijdens de periode van de huwelijkse gemeenschap worden afgelost, gemeenschapsschulden zijn.

Ook uitgaven in verband met consumptieve bestedingen zijn in een huwelijksgemeenschap in beginsel als aflossingen van gemeenschapsschulden. De echtgenoot die meent dat verrekening van het vergoedingsrecht moet plaatsvinden, heeft de bewijslast. Hij zal bijvoorbeeld aannemelijk moeten maken dat een bepaalde afgeloste schuld een privéschuld was van zijn echtgeno(o)te. In deze zaak had de man het vereiste bewijs niet geleverd en bleef het vorderingsrecht van de vrouw blijft dus in stand.

Schriftelijke vastleggen van de uitsluitingsclausule
Wilt u meer uitleg hoe en wanneer het is aan te bevelen om een uitsluitingsclausule vast te leggen? Neem dan contact op met ons kantoor. Maak bijvoorbeeld gebruik van ons gratis half uur bespreking. U kunt op beide vestigingen, dus zowel in Andijk als Benningbroek terecht.