Wanneer iemand iets erft dan kan het zijn dat diegene daar erfbelasting over moet betalen. Sinds 2010 hoeven we niet meer in discussie met de belastingdienst over de waarde, maar wordt uitgegaan van de WOZ-beschikking die u van de gemeente krijgt. Waarschijnlijk heeft u de nieuwste WOZ-waarde onlangs ontvangen. De peildatum hiervoor is 1 januari 2017.

OP TIJD AANGIFTE ERFBELASTING DOEN.
Wanneer de fiscus verwacht, dat de erfgenamen erfbelasting moeten betalen, wordt er een brief gezonden naar één van de erfgenamen. Meestal de partner, of het oudste kind van de overledene. In de brief staat, hoe u aangifte doet en wanneer de aangifte bij de belastingdienst binnen moet zijn. De termijn voor het doen van de aangifte is binnen 8 maanden na overlijden. Vergeet u hierbij niet te letten op het eventueel verschuldigd zijn van belastingrente die 4% is. Op dit moment rekent de belastingdienst tijdelijk geen belastingrente.

BENT U ERFGENAAM? MAAK DAN ALTIJD EEN AFSPRAAK BIJ DE NOTARIS.
Graag helpen wij u om in geval van een overlijden inzichtelijk te maken wat van belang is om te regelen. Het is aan te bevelen hier binnen 2 maanden een afspraak voor te maken. Wij kunnen u dan bijvoorbeeld helpen bij het maken van eventuele keuzes inzake de afwikkeling van een testament, het doen van de aangifte erfbelasting, het op naam stellen van een woning enzovoorts. U kunt voor het eerste gesprek hierover gebruik maken van ons half uur gratis advies op afspraak.