Ik wil een bedrijf starten of overnemen. Waar moet ik aan denken?

U besluit om een onderneming te starten of over te nemen, gefeliciteerd! Nu vraagt u zich wellicht af in welke vorm u dit het beste kan doen. Kiest u voor een eenmanszaak of voor een BV? En hoe dekt u het ondernemersrisico voldoende af?

Eenmanszaak of BV

De vraag eenmanszaak of BV beantwoorden we vaak op fiscale gronden. Veelal is het de eerste jaren fiscaal niet aantrekkelijk om de onderneming in de vorm van een BV te drijven. Dit heeft te maken met een aantal gunstige regelingen die voor startende ondernemers zijn opgenomen in de Wet op de inkomstenbelasting. Zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Wanneer u uw onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma dan heeft u te maken met inkomstenbelasting. Heeft u een BV, dan heeft u te maken met vennootschapbelasting.

Risicoanalyse van uw bedrijf

Naast een fiscale afweging is het belangrijk om een goede risicoanalyse van uw bedrijf te maken. Het risico dat een onderneming met zich meebrengt, hangt onder meer af van de aard en omvang van de onderneming. Is er alleen ondernemersrisico? Zijn er ook werknemers? Of financiële verplichtingen naar bijvoorbeeld de bank of een leasemaatschappij? En is er een aansprakelijkheidsrisico?

Aansprakelijkheid

Op het gebied van risicobescherming wordt vaak gekozen voor de BV. Omdat men de privé bezittingen wil beschermen. Bij faillissement van een BV gaat alles verloren wat daarin zit, maar niet meer dan dat. Er mag dan geen sprake zijn van zogenaamd wanbeleid. Bij ondermeer de eenmanszaak is de ondernemer met al zijn of haar bezittingen in privé aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschulden.

In geval van een vennootschap onder firma zijn de vennoten ieder hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat ieder van de vennoten voor het gehele bedrag van de betreffende schuld aansprakelijk is. Wanneer de schuldeiser zich niet kan verhalen op het vennootschapsvermogen, dan kan hij dus ieder van de vennoten apart aanspreken voor de hele schuld. De vennoot die meer dan zijn aandeel betaald heeft, moet dan maar zien hoe hij dat teveel betaalde, bij de andere vennoot of vennoten terughaalt.

Heeft u een partner die niet uw zakenpartner is? Dan is het belangrijk om ook aan diens belangen te denken. Gaat u als ondernemer failliet en bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Dan kan dit ook het faillissement van uw partner betekenen. Dit kan ook tot gevolg hebben dat uw woning in het openbaar (executoriale verkoop) verkocht moet worden.

Juiste ondernemingsvorm

Het is raadzaam om regelmatig te bekijken welke ondernemingsvorm het beste bij uw bedrijf past. U kunt de huidige ondernemingsvorm voor uw bedrijf ontgroeien. Bijvoorbeeld door krimp of juist groei van uw onderneming.

(Aandeelhouders)overeenkomst

Zijn er meerdere personen bij de onderneming betrokken? Dan is het belangrijk om de afspraken die u met elkaar maakt, zwart op wit te zetten. Dit kan in een (aandeelhouders)overeenkomst. Diverse zaken worden vastgelegd. Zoals de afspraak tot welk bedrag de betreffende vennoot of bestuurder zelfstandig mag handelen. Zonder toestemming van de ander. Ook afspraken over arbeidsongeschiktheid, winstverdeling en het einde van de onderneming zijn van essentieel belang.

Over deze en andere zaken die men gebruikelijk regelt en overeenkomt, informeren wij u graag. Maak een afspraak of bel onze vestiging in Andijk: 0228-592224 of Benningbroek 0229-591264.

Wij ontvangen u graag om ’n koppie.
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Archief column

Archief ondernemersnieuws

Archief videos