Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk mensen.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is er voor mensen die geen ‘hoog’ inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen staat er bij NHG garant voor dat de hypotheekverstrekker wordt terugbetaald. Daardoor is het risico voor hypotheekverstrekkers lager en kunnen zij een lagere hypotheekrente kunnen aanbieden.

De wijzigingen voor de NHG per 01-01-2020 op een rijtje:
– NHG verlaagt de premie naar een stabiele premie van 0,7% van de hypotheekverlening.

Het percentage was 0,9%. Het instrument NHG wordt door deze verlaging toegankelijker voor iedereen die een hypotheek met NHG afsluit. Per 1 januari zal de NHG-klant in vergelijking met dit jaar maximaal € 620 besparen.

– NHG verhoogt de kostengrens naar € 310.000 (gewone huizen) en € 328.600 huizen met energiebesparende voorzieningen).
De kostengrens volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in het voorgaande jaar. De verhoging zorgt ervoor dat NHG voor een brede groep toegankelijk blijft. Met name starters profiteren van de hogere kostengrens. Door de hogere kostengrens voor energiebesparende voorzieningen creëert NHG opnieuw voldoende ruimte om verduurzaming van de eigen woning mogelijk te maken.