Het is een verschrikkelijke gedachte, maar stel dat beide ouders overlijden, wie is dan de voogd van uw kind(eren)? In uw testament kunt u vastleggen wie in een dergelijke situatie de zorg voor uw minderjarige kinderen op zich neemt. Deze voogd kan een familielid zijn, maar ook een vriend(in). Het is als ouder de meest beangstigende gedachte, dat je er zelf niet meer zou zijn om voor je kind te zorgen. Juist daarom is het belangrijk om goed vast te leggen wie dan degene is die u de verdere opvoeding van uw kinderen toevertrouwt.

Bewind
Denkt u dat uw kinderen op hun 18e nog wat jong zijn om alle zeggenschap over hun erfenis te krijgen? Dan kunt u in uw testament ook een bewindvoerder aanwijzen. Deze persoon houdt de zeggenschap over de erfenis totdat uw kinderen oud genoeg zijn om het zelf te doen (meestal tot de 24-jarige leeftijd).

Eén of meerdere personen
De voogd en de bewindvoerder kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar dit hoeft niet. Net als bij de executeur (degene die na overlijden de zaken rondom de afwikkeling van de nalatenschap regelt) zou u een plaatsvervangend voogd of bewindvoerder aan kunnen wijzen.

Laatste inloop voor de zomervakantie: Andijk do 19/7 van 9-17 en 19-21 uur. Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, maar kunt u wel een afspraak maken voor een gratis half uur bespreking. Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264.