Een stiefkind is een kind uit een vorig huwelijk/geregistreerd partnerschap van uw partner. Het voelt misschien als uw eigen zoon of dochter, maar er zijn (fiscaal) wel wat verschillen.

Gelijkstelling met eigen kinderen voor schenk- en erfbelasting

Voor de schenk- en erfbelasting worden stiefkinderen gelijkgesteld met eigen kinderen. Het is echter niet zo dat bij de wettelijke verdeling de stiefkinderen van rechtswege mede-erfgenaam zijn. Als u dat wilt, moet u naar de notaris om dat in een testament te regelen. Een stiefkind kan voor de legitieme portie (kort gezegd: minimum wettelijk erfdeel) gelijk worden gesteld met een eigen kind. De legitieme portie van de eigen kinderen wordt gelijkgesteld aan hun erfdeel indien de stiefkinderen ook eigen kinderen zouden zijn. De gelijkstelling van een stiefkind met een “gewoon” kind voor de schenk- en erfbelasting betekent onder meer dat de vrijstelling en de lage tarieven van de Successiewet van toepassing zijn (vrijstelling erfbelasting 2020 tot € 20.946. Daarboven tot € 126.723 – 10% en over het meerdere – 20%).

Quasi stiefkinderen

Dit geldt sinds 2010 ook voor stiefkinderen van samenwoners, de zogenaamde quasi stiefkinderen.

Tip:

Om te voorkomen dat het vermogen via het stiefkind bij de stief-familie terecht komt na het overlijden van uw stiefkind, kunt u een tweetrapsmaking in uw testament op laten nemen en uw eigen kinderen als verwachter benoemen. De uitleg hierover gaat makkelijker in een persoonlijk gesprek. U mag hiervoor gebruik maken van het gratis half uur bespreking in Andijk of bij mij in Benningbroek.

Sandra Voors