Eindelijk, u heeft uw droomhuis gevonden. Plots komt u voor een nare verrassing te staan. Tot uw grote ergernis gaan uw nieuwe buren steeds over uw pad naar de openbare weg. Uw nieuwe buren claimen het recht van overpad te hebben. Zij gebruiken uw pad al jaren en de vorige bewoners vonden dit prima. Wat nu?

Het recht van overpad is een voorbeeld van een erfdienstbaarheid. Het is het recht om een stuk grond te gebruiken van iemand anders. Het kan ontstaan door vestiging, maar ook door verjaring. Bij vestiging wordt het recht vastgelegd in een notariële akte, welke wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Het is dus raadzaam om eerst het Kadaster of de notaris te raadplegen. Mocht niets in de openbare registers staan, zou het recht van overpad ook kunnen zijn ontstaan door verjaring.

Dit is het geval als (1) uw buren uw pad permanent gebruiken en dit bekend is voor de buitenwereld, (2) zij uw pad al 10 jaar lang ‘te goeder trouw’ gebruiken of (3) zij uw pad al 20 jaar gebruiken, zonder dat hun vorige buren daar iets van hebben gezegd. Of aan één van bovenstaande voorwaarden is voldaan, moeten uw nieuwe buren zelf bewijzen. Foto’s en getuigenverklaringen kunnen als bewijs dienen. Is de verjaringstermijn nog niet verstreken? Dan kunt u verjaring voorkomen, door uw nieuwe buren te laten weten dat u ze niet meer op uw erf wilt hebben.

Het recht van overpad kan alleen worden gewijzigd of opgeheven door de rechter, als dat echt noodzakelijk is. Wilt u weten of voor uw perceel erfdienstbaarheden gelden? Wij helpen u graag!

Rosanne Deen,
werkzaam bij Mantel&Overtoom Notarissen.