Het is van belang op het moment van verkoop. Uit de verklaring van erfrecht blijkt wie bevoegd is om het huis te verkopen. De notaris zorgt ervoor dat de verklaring van erfrecht bij het kadaster wordt ingeschreven, zodat de rechtmatige erfgena(a)m(en) bij het kadaster geregistreerd staan.

Nog een voorbeeld

Uw partner – met wie u wel samenwoonde maar niet getrouwd was – overlijdt en had geen testament. De 2 kinderen van uw partner erven samen de helft van de woning die u samen met uw partner in eigendom had. De kinderen zijn beiden deels eigenaar van de woning door het overlijden van hun ouder. U kiest ervoor om géén verklaring van erfrecht op te maken. Een aantal jaren later wilt u een nieuwe hypotheek aangaan of het huis verkopen. U heeft dan alsnog een verklaring van erfrecht nodig, omdat de kinderen door het overlijden van uw partner mede-eigenaar zijn van de woning. Het opstellen van een verklaring van erfrecht kan op dat latere moment meer tijd en geld kosten. Daarom is het verstandig om meteen na een overlijden een verklaring van erfrecht op te stellen.

Hulp van je eigen notaris

Je mag altijd een afspraak maken voor ons gratis half uur bespreking. We helpen je graag op weg en kunnen je vragen beantwoorden waar je als erfgenaam tegenaan loopt.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators is lid van EPN Notarissen (de grootste specialistenvereniging in het notariaat. Andijk 0228-592224/Benningbroek 0229-591264.