Het huwelijk wordt vaak beschouwd als een verbintenis waarbij twee mensen één worden, niet alleen emotioneel maar ook juridisch. Men denkt dat dan in de wet is geregeld dat je alles voor elkaar kan regelen en beslissen. Bepaalde dingen zijn inderdaad in de wet geregeld, zoals dat je als echtgenoten elkaars erfgenamen bent, maar er zijn nog steeds redenen waarom het maken van een testament van belang blijft, zelfs als je getrouwd bent.

Zonder testament kan de wet bepalen hoe jouw eigendommen worden verdeeld bij overlijden. Dit kan niet altijd overeenkomen met jouw wensen. Een testament stelt je in staat om zelf te bepalen wie wat krijgt. Stel dat je een ongeluk krijgt en jij overlijdt als eerste en je echtgen(o)t(e) daarna (zonder kinderen), dan erft alleen de familie van degene van jullie die het langste leefde, zelfs als er maar korte tijd tussen zat.

Heb je wel kinderen, dan is het verstandig om te laten berekenen hoeveel erfbelasting de langstlevende dan moet betalen. Dat die alles krijgt betekent niet dat er geen erfbelasting verschuldigd is. Een ander hardnekkig misverstand is dat als je getrouwd bent, je ook automatisch alles voor de ander kan regen onder het mom van samen één. Niet dus!

Informatie missie

Vele jaren geleden is ons kantoor gestart met een informatie missie, omdat wij een slecht weer gesprek willen voorkomen als het te laat is om nog wat te regelen.