Na een overlijden kan het voorkomen dat een instantie vraagt naar een verklaring van erfrecht. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen en de executeur aantonen dat zij degenen zijn met wie de instantie zaken met betrekking tot de erfenis mag regelen.

Vaak is deze verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van de overledene, of om een pensioen of levensverzekering uit te laten keren, maar bijvoorbeeld ook voor een belastingteruggave. De notaris kan je vertellen waarom in jouw situatie een degelijke verklaring wel of niet belangrijk is.

Inschrijving verklaring van erfrecht bij het kadaster

Indien de overledene een eigen woning had, dan kan de verklaring van erfrecht ook bij het kadaster ingeschreven worden. Daar zorgt de notaris voor. Dan wordt de woning bij het kadaster dan op naam van de erfgena(a)m(en) gezet. Dit is ook van belang indien u de woning samen met uw partner/echtgeno(o)t(e) in eigendom had.

Hulp van je eigen notaris

Zelfs wanneer je de verklaring niet direct nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld omdat er een langstlevende-testament is of omdat je nog wel over de bankrekeningen kan beschikken, dan is het laten opstellen van de verklaring van erfrecht wenselijk om later problemen te voorkomen. Maak gerust een afspraak voor ons gratis half uur bespreking. We helpen je namelijk graag en kunnen je vragen beantwoorden waar je als erfgenaam tegenaan loopt.

Mantel&Voors Notarissen en Mediators is lid van EPN Notarissen (de grootste specialistenvereniging in het notariaat). Andijk 0228-592224/Benningbroek 0229-591264.