Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. Boven de vrijstelling is dit tot € 152.368 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%.

Vrijstellingen 2024 schenken

  • ouder-kind € 6.633 (geen beroep op vrijstelling nodig);
  • eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar:
  • ouder-kind, bestedingsvrij € 31.813, voor studie € 66.268; wél beroep op vrijstelling nodig!
  • overige verkrijger € 2.658 (geen beroep op vrijstelling nodig).

Is de schenking alleen voor degene die deze ontvangt en niet diens partner/echtgen(o)t(e)? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uitsluitingsclausule en bewaar het afschrift.

Vrijstellingen 2024 erven

Bent u:

  • Gehuwd/geregistreerd partner/ samenwonend (let op voorwaarden) € 795.156;
  • (Pleeg)kind en kleinkind € 25.187, invalide kind € 75.546;
  • Ouder € 59.643;
  • Overig (broer/zus, alle derden) € 2.658.

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.325.253

Ook in 2024: gratis half uur bespreking, doe er uw voordeel mee! Mantel&Voors Notarissen en Mediators Andijk 0228-592224 / Benningbroek 0229-591264.