Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft dan wat wettelijk is vrijgesteld, dan betaalt u schenk- of erfbelasting.

Boven de vrijstelling is dit, tot € 130.425 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en overige personen 30%. Daarboven is het percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%.

Vrijstellingen 2022

Schenken:

  • Ouder-kind € 5.677 (geen beroep op vrijstelling nodig).
  • Eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar ouder-kind, bestedingsvrij € 27.231,
    studie € 56.724 of eigen woning € 106.671 (ook voor anderen dan kind) (wél beroep op vrijstelling nodig)! Vrijstelling eigen woning (jubelton) geldt tot 2024.
  • Overige verkrijger € 2.274 (geen beroep op vrijstelling nodig).

Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt en niet diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uitsluitingsclausule.

Erven:

  • Gehuwd/geregistreerd partner/samenwonend min. 6 maanden + contract € 680.645.
  • (Pleeg)kind en kleinkind € 21.559, invalide kind € 64.666.
  • Ouder € 51.053.
  • Overig (broer/zus, alle derden) € 2.274.

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot € 1.134.403.