Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. Boven de vrijstelling is dit tot € 128.751 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%.

Vrijstellingen 2021 schenken

  • ouder-kind € 6.604 (geen beroep op vrijstelling nodig). Dit is een extra eenmalige verhoging vanwege Covid-19, 2022 is dit weer ca. € 1.000 lager;
  • eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar ouder-kind, bestedingsvrij € 26.881, studie
  • € 55.996 of eigen woning € 105.302 (wél beroep op vrijstelling nodig)!
  • overige verkrijger € 3.244 (geen beroep op vrijstelling nodig) of verkrijger tussen de
  • 18-40 jaar € 105.302 voor eigen woning (wél beroep op vrijstelling nodig)!

Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt en niet diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uitsluitingsclausule.

Vrijstellingen 2021 erven

Bent u:

  • Gehuwd/geregistreerd partner/samenwonend min. 6 maanden + contract € 671.910
  • (Pleeg)kind en kleinkind € 21.282, invalide kind € 63.836
  • Ouder € 50.397
  • Overig (broer/zus, alle derden) € 2.244

Vermogen in box 3 (heffingsvrij € 50.000)

Na aftrek heffingsvrij vermogen: € 0 – € 50.000, 1,90%, € 50.000 – € 950.000, 4,50% en meer dan € 950.000, € 5,69% vermogensrendementsheffing.