Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. Boven de vrijstelling is dit tot € 126.723 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%.

Vrijstellingen 2020 schenken

  • ouder-kind € 5.515 (geen beroep op vrijstelling nodig);
  • eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar ouder-kind, bestedingsvrij € 26.457, studie € 55.114 of eigen woning € 103.643 (wél beroep op vrijstelling nodig)!
  • overige verkrijger € 2.208 (geen beroep op vrijstelling nodig) of verkrijger tussen de 18-40 jaar € 103.643 voor eigen woning (wél beroep op vrijstelling nodig)!

Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt en niet diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uitsluitingsclausule.

Vrijstellingen 2020 erven

Bent u:

  • Gehuwd/ geregistreerd partner / samenwonend min. 6 maanden
    + contract € 661.328
  • (Pleeg)kind en kleinkind € 20.946, invalide kind € 62.830
  • Ouder € 49.603
  • Overig (broer/zus, alle derden) € 2.208

Vermogen in box 3 (heffingsvrij € 30.846)

Tot € 72.797: 1,80%, daarboven tot € 1.005.572: 4,22%, daarboven € 5,33%.
Voor al uw vragen over erven of schenken en de belastingaspecten daarvan kunt u terecht bij één van onze kantoren.

Wij zijn u ook in het nieuwe jaar weer graag van dienst.

Mantel&Overtoom notarissen Andijk 0228-592224 / Benningbroek 0229-591264.
GRATIS INLOOP 9-17 en 19-21 uur: 14/1 Benningbroek – 16/1 Andijk.