Vrijstellingen schenkbelasting
Kind € 5.363
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij € 25.731
Verhoging kind 18-40 jaar; studie € 53.602
Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning € 100.800
Overige verkrijger € 2.147
Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning € 100.800
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010 € 27.871
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016 € 47.198

Vrijstellingen erfbelasting
Partner (let op begrip wie partner is) € 643.194
Invalide kind € 61.106
Kind € 20.371
Kleinkind € 20.371
Ouder € 48.242
Overige verkrijger € 2.147
(pensioenimputatie) € 166.161

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen 
Artikel 35b lid 1 SW tot € 1.071.987

Alles wat boven de vrijstelling wordt verkregen is belast voor:
van € 0 – € 123.248                en hoger
– Partners              10%                                      20%
– Kinderen             10%                                      20%
– Kleinkinderen      18%                                      36%
– Overig                30%                                      40%

VERMOGEN IN BOX 3 INKOMSTEN BELASTING – 2018
Heffingsvrij vermogen is € 30.000. Daarboven:
van € 0 – € 70.800. Rendement: 2,02%
van € 70.800 – € 978.000. Rendement: 4,33%
van € 978.000 en hoger. Rendement 5,38%

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantel&Overtoom Notarissen Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264.