Vrijstellingen erfbelasting

 • Partner (let op begrip wie partner is) € 650.913
 • Invalide kind € 61.840
 • Kind € 20.616
 • Kleinkind € 20.616
 • Ouder € 48.821
 • Overige verkrijger € 2.173
 • (pensioenimputatie) € 168.155

Vrijstellingen schenkbelasting

 • Kind € 5.428
 • Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij € 26.040
 • Verhoging kind 18-40 jaar; studie € 54.246
 • Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning € 102.010
 • Overige verkrijger € 2.173
 • Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning € 102.010
 • Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010 € 28.206
 • Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016 is vervallen

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen

artikel 35b lid 1 SW tot € 1.084.851

Alles wat boven de vrijstelling wordt verkregen is belast voor:

van € 0 – € 124.727      en hoger

– Partners           10%                                 20%

– Kinderen          10%                                 20%

– Kleinkinderen  18%                                 36%

– Overig               30%                                40%

VERMOGEN IN BOX 3 INKOMSTEN BELASTING – 2018

Heffingsvrij vermogen is € 30.360.

Daarboven:

van € 0 – € 71.650 Rendement: 1,94%

van € 71.650 – € 989.736 Rendement: 4,45%

van € 989.736 en hoger Rendement: 5,60%