In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Binnen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaangifte) te worden gedaan.

De aanslag volgt dan binnen een paar maanden, waarna de erfbelasting binnen 30 dagen dient te worden voldaan aan de belastingdienst.

Hoe kan het, dat de langstlevende erfbelasting moet betalen terwijl er een vrijstelling voor partners is van ruim € 650.000?
Het erfdeel van de partner is veelal door diens hoge vrijstelling niet belast. De langstlevende is echter verplicht om de erfbelasting die verschuldigd is over de delen van de kinderen, voor te schieten. Een kind heeft een vrijstelling van circa € 20.000. Het maakt voor de fiscus niet uit, of het kind het erfdeel direct ontvangt, of dat dit een vordering is in geld, die niet opeisbaar is. Als de vordering van kinderen groter is dan de vrijstelling, dan moet de erfbelasting worden afgedragen.

Hoe kan de verschuldigdheid van erfbelasting worden gereduceerd of voorkomen?
Graag geven we u hierop antwoord tijdens onze lezingen of in een persoonlijke bespreking. Heeft u geen testament, of is uw testament voor 2013 gemaakt, dan is het zinnig om naar uw situatie te laten kijken. U mag hiervoor gebruik maken van ons gratis half uur bespreking of de gratis inloop.
Lezingen en gratis inloop: www.mantelvoors.nl