Als het om geld gaat, blijkt helaas maar al te vaak, ontstaat er ruzie in de familie. Broers en zussen die elkaar, soms letterlijk, in de haren vliegen. De “koude kant” die zich ook nog eens met de verdeling van spullen uit de erfenis bemoeit, maakt het er niet makkelijker op. Er is onenigheid over de kleinste dingen.

De familiestukken

In de praktijk lijkt het soms wel, na het wegvallen van de ouders, of er een machtsstrijd wordt gevoerd over de verdeling van de spullen. In deze zaak was het familieservies de hoofdzaak van de ruzie. Hoewel het is af te vagen of dat echt de essentie van de strijd was. Vele redenen kwamen op tafel, waarom de één veel meer recht op het servies zou hebben dan de ander. Het enige waar ze het over eens waren, was dat het servies als geheel/compleet moest blijven. De oudste zus vond dat zij er het meeste recht op had. Ze was ten slotte de oudste, moest vroeger altijd helpen in de huishouding en had de jongere kinderen uit het gezin praktisch opgevoed. De oudste broer vond dat hij er als stamhouder toch zeker het eerste recht op had. Ieder kind had z’n eigen redenen waarom hij/zij het servies zou moeten krijgen. De jongste zei dat zij altijd al het vijfde wiel aan de wagen was en het met de afdankertjes moest doen, dus was het servies voor haar een mooie wijze om nu eens een waardevol tweedehandsje te ontvangen.

De voordelen van een testament en/of codicil

Het is voor de verdeling van de erfenis fijn als er een testament is waarin duidelijk staat wat de wensen zijn voor wat betreft de verdeling daarvan. De verdeling van de inboedel hoeft, met uitzondering van schilderijen en andere kunst, niet per se in een testament. Een handgeschreven codicil voorzien van naam, datum en handtekening, is ook rechtsgeldig. Let op: enkel stickers ergens opplakken is niet geldig.

De oplossing van het familieprobleem

Deze broers en zussen waren gelukkig wel bereid om met hulp van de mediator met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens die gesprekken bleek dat het vroeger niet alleen kommer en kwel was en dat men elkaar, met ieders specifieke nukken, best kon dogen. De oplossing kwam van de oudste. Het servies wisselt jaarlijks van kind en die organiseert een high tea. Inmiddels is dit al weer meerdere jaren een gezellig samen zijn. Voor dit jaar even wachten tot het weer mag.