VOORKOM DISCUSSIE MET UW PENSIOENFONDS – BEGUNSTIGDE PARTNERPENSIOEN ALTIJD AANMELDEN BIJ HET PENSIOENFONDS

De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen (soms heet dat nabestaandenpensioen). Dat pensioen is na overlijden bestemd voor je partner. Het partnerpensioen is meestal 70% van uw ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen is er verschil tussen de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden vóór of ná de pensioendatum.

Wat moet je doen om je partner aan te wijzen als begunstigde voor het partnerpensioen?
Bent u getrouwd, of heeft u een geregistreerd partnerschap (via de gemeente), dan is het automatisch zo dat uw partner het partnerpensioen krijgt. Dit gaat echter niet vanzelf voor degenen die samenwonen. Iedere pensioenmaatschappij heeft haar eigen regels over de wijze waarop iemand zijn/haar partner tot begunstigde kan aanwijzen. In de meeste algemene voorwaarden van pensioenmaatschappijen, staat dat u uw partner tot begunstigde dient aan te wijzen in een samenlevingscontract én dat u dit vervolgens dient te melden bij de pensioenmaatschappij.

Rechtszaak: Heeft vriendin recht op partnerpensioen, ondanks dat zij niet aangemeld was bij het pensioenfonds?
Op 6 september jl. heeft de Rechtbank Gelderland zich uitgesproken over de kwestie of de vriendin van de overleden partner aanspraak kon maken op het partnerpensioen. Het pensioenfonds stelt dat de vriendin géén recht heeft op partnerpensioen, omdat zij niet door haar vriend of zijn werkgever was aangemeld bij het fonds. Uiteraard stelde de vriendin, dat zij wél recht had op het partnerpensioen. Wilt u weten wie er gelijk kreeg? Lees dan verder……

Kreeg de vriendin gelijk of het pensioenfonds?
De vriendin en haar partner woonden samen en zij hadden een notarieel samenlevingscontract. Hierin hadden zij elkaar aangewezen tot begunstigde van het partnerpensioen. Na het overlijden van haar vriend, maakt de vriendin bij het pensioenfonds waar de werkgever van haar partner was aangesloten, aanspraak op het partnerpensioen. Het pensioenfonds stelt echter dat zij geen recht heeft op partnerpensioen, omdat zij niet door haar vriend of zijn werkgever was aangemeld bij het pensioenfonds.

De kantonrechter zegt er het volgende over. Volgens de kantonrechter is in het pensioenreglement van het fonds, niet expliciet bepaald dat een partner moet worden aangemeld. (Let op: dit is in veel algemene voorwaarden van pensioenfondsen wél als verplichting gesteld). In het reglement van het pensioenfonds staat echter wel dat iemand verplicht is om alle relevante informatie aan hen te verstrekken. De kantonrechter is echter van mening, dat dit zodanig ruim is omschreven, dat daarin niet kan worden gelezen dat men verplicht is om de partner aan te melden.
Ook zegt het pensioenfonds, dat uit het partnerbegrip in de voorwaarden, voortvloeit dat alleen de deelnemer kon aantonen dat zijn vriendin begunstigde was en dat zij dit niet achteraf zelf kon doen. Hier is de kantonrechter het niet mee eens en zegt dat het pensioenfonds over het hoofd ziet dat er een notariële samenlevingsovereenkomst was gemaakt.

Hoe voorkomt men discussie met het pensioenfonds?
Gelukkig voor de vriendin pakte het in de voormelde rechtszaak goed uit en kreeg zij alsnog het partnerpensioen van het pensioenfonds van haar overleden vriend. Om dit soort discussies te voorkomen doen samenwoners er verstandig aan:

  • lees altijd de voorwaarden en eventueel reglement van het pensioenfonds;
  • wijs elkaar in een notariële samenlevingsovereenkomst aan als begunstigden voor het partnerpensioen;
  • maak van deze begunstiging melding bij het pensioenfonds.

(Bij ons kantoor ontvangt u hiervoor als service bij uw samenlevingsovereenkomst, een gratis verklaring die u kunt opsturen aan uw pensioenfonds).