Rechtbank Arnhem 30-07-2010.
Van wie is de Berner Sennen?

Een vrouw komt na de verbreking van haar relatie spullen ophalen uit de woning. Ze wil ook de hond meenemen. De man wil de hond niet meegeven voordat er een omgangsregeling door hun advocaten is vastgesteld. In de rechtszaak stelt de vrouw eigenaar te zijn van de hond. Mocht de rechter anders besluiten, wil zij dat de hond aan haar wordt toegewezen, omdat deze bij haar beter af is. De man stelt dat ze samen eigenaar zijn van de hond, omdat deze samen is gekocht bij de kennel voor € 850.

De vrouw zegt dat haar moeder de hond heeft betaald – dit bevestigt de kenneleigenaar – en dat de hond aan haar is geschonken. De rechter beslist dat de man niet heeft bewezen dat de hond zijn eigendom is. De hond gaat naar de vrouw. De vordering van de man om een omgangsregeling voor de hond te treffen wordt afgewezen. De kosten van de rechtszaak moeten ze samen betalen.

Rechtbank Amsterdam 08-03-2020.
Hond behoort niet tot gezamenlijke inboedel.

In de samenlevingsovereenkomst van partijen staat dat de inboedel gemeenschappelijk is en dat zij de helft van ieders goederen aan elkaar overdragen. De relatie eindigt en het stel twist over de eigendom van de hond. De vrouw meent dat deze tot de gezamenlijke inboedel behoort. De voorzieningen rechter beoordeelt dat de hond géén inboedelgoed is, maar eigendom van degene die hem heeft verkregen.

Rechtbank Almelo 13-06-2012.
Gezelschapsdieren horen in beginsel tot de inboedel.

Soortgelijke zaak als hiervoor, andere uitspraak. Hier zegt de rechter dat gezelschapsdieren die in huis worden gehouden, in beginsel onder de inboedel worden gerekend. De partners zijn dus samen eigenaar van de honden.

Wil je zekerheid over wie eigenaar is van de hond of ander dier? Leg het dan duidelijk vast in een samenlevingsovereenkomst bij
Mantel & Voors Notarissen en Mediators.