Vroeger maakte men zelden huwelijksvoorwaarden. Als je trouwde werd alles gemeenschappelijk, dat gold voor het verleden (wat je al had) en de toekomst (wat erbij kwam).

Op het verkeerde been gezet

Sinds 2018 hebben we een nieuw wettelijk systeem en het blijkt in de praktijk dat velen op het verkeerde been zijn gezet. Men zegt: “als je nu trouwt, dan heb je toch van rechtswege huwelijksvoorwaarden”. Dat is echt niet zo! (Lees voor huwelijk ook geregistreerd partnerschap).

Uit de voetbalwereld

In onze taal gebruiken we heel veel spreekwoorden en uitdrukkingen. De uitdrukking “iemand op het verkeerde been zetten” komt uit de voetbalwereld. Als een voetballer in de schijnbeweging van de tegenstander trapt, wordt diegene op het verkeerde been gezet. Op het moment dat de ander in de gaten krijgt dat hij/zij in de maling wordt genomen, is het te laat…het hele gewicht rust op het been, waarmee de tegenstander de bal had kunnen raken. Uiteraard is het niet de wetgever die de Nederlander op het verkeerde been wil zetten, maar wat meer promotie vanuit de overheid, om aan de notaris uitleg te vragen, vóórdat je in het huwelijksbootje stapt, zou wel op zijn plaats zijn. Als je de juiste toon vindt, is heel het leven muziek! We helpen je graag de juiste muziek te maken op juridisch vlak. Voor de rest moet je zelf zorgen dat je niet aan de dans geraakt (slaags raken; met iemand in een twist komen).

Zo raak je zomaar in de dansspreekwoorden verzeild

De dans ontspringen

Op het nippertje aan een gevaar ontkomen. Als je nog net op tijd bedenkt dat dit toch niet de juiste partner voor je is.

Iemand een schone dans leren

Iemand een pak slaag geven. Dat kan je in je relatie beter achterwege laten.

Er gaat geen dans voor het eten

Eten is het belangrijkst. Doet me denken aan de liefde van de man gaat door de maag.

Er gaat geen dans vóór eten

Het aangename moet wijken voor het noodzakelijke. Dat zal in je relatie ook vast weleens zo zijn.

Poepen voor het dansen

De belangrijkste dingen moeten het eerst worden gedaan. Tja wat moet je hierover zeggen.

Zoals men danst, danst ook haar hondeken

Men spreekt ten gunste van wie men moet leven. Hoop niet dat de verhouding in je relatie zo is of wordt.

Het geld danst in zijn zak

Het kost hem moeite om zijn verdiende geld niet meteen uit te geven. Doe je dat wel, besteed het dan aan je partner.

Daar behoort meer tot de dans dan een paar dansschoenen

Om iets goed te kunnen uitvoeren, moet je over al de nodige middelen beschikken. Zorg dus dat de juridische basis van je relatie klopt, de rest moet je zelf doen.
Maak er vooral wat leuks van!!!