Dit zijn de woorden van een echtpaar dat net hun 30-jarige huwelijk heeft gevierd. Ze kijken even achterom. Vanaf hun ja-woord, een eigen huis, er kwamen kinderen en recent zelfs een kleinkind.

Daar willen ze sowieso wat voor regelen, laten ze weten. Het huis dat in de guldens tijd is gekocht, is enorm in waarde gestegen. De hypotheek is in de loop van de jaren afgelost. De kinderen hebben het inmiddels zelf ook wel op de rit. Daarom willen ze naar de toekomstige generatie kijken en de kleinkinderen nalaten wat belastingvrij mag (2022: € 21.559). Ze hopen nog meer kleinkinderen te krijgen en willen het zo regelen dat het bedrag voor een kleinkind, afgaat van hetgeen de ouder van het kleinkind erft.

Geen erfbelasting bij overlijden echtgeno(o)t(e)

Verder waren ze erg geschrokken van het verhaal van een buurvrouw die haar man had verloren. Zij had een behoorlijk bedrag aan erfbelasting moeten betalen. Haar financiële situatie was ongeveer gelijk aan die van hen. De vraag was, of met het maken van een testament, voorkomen zou kunnen worden dat als de eerste van hen zou overlijden, de ander dan al erfbelasting zou moeten betalen. Het antwoord dat dit in hun situatie mogelijk was, gaf voor hen veel rust.

Meer informatie over de hoogte van de erfbelasting en het nut van een testament?

U bent welkom voor een half uur gratis adviesgesprek. Tot de zomervakantie 10% korting op uw testament tarief.