Voor partners die samenwonen is het van groot belang om hun zaken goed op papier te zetten. Dit kan in een samenlevingscontract, eventueel in combinatie met een testament.

Hieronder staan een aantal tips voor zaken die van belang zijn om aan te denken met betrekking tot pensioen.

SAMENWONEN EN PENSIOEN

 1. Partnerpensioen is er niet automatisch. In de meeste algemene voorwaarden van pensioenmaatschappijen staat dat u de begunstiging van uw partner in een samenlevingscontract moet vastleggen én dit moet melden bij de pensioenmaatschappij.
 2. Bij de gemeente dient u op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.
 3. Heeft u kinderen dan moet u dit melden bij uw pensioenfonds.
 4. Omdat de meeste pensioenfondsen een samenlevingscontract verplicht stellen voor een partnerpensioen, dient u een kopie van het samenlevingscontract of een verklaring van de notaris naar het pensioenfonds te sturen. Nooit gedaan? Doe dit dan alsnog!
 5. Lees altijd goed uw polisvoorwaarden.
 6. Overleg altijd met de notaris en vraag dan meteen even waarvoor een samenlevingscontract nog meer van belang kan zijn. In onze digitale nieuwsbrief staat een verkorte checklist met meer zaken die voor samenwoners van belang zijn.

VERKORTE CHECKLIST SAMENWONERS

 1. In hoeverre wilt u inkomsten delen?
 2. In welke verhouding neemt wie deel in de kosten van de huishouding?
 3. Dient de gezamenlijk bewoonde woning ook gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 4. Wat is het gevolg van het feit dat de ene partner (mogelijk) meer uit eigen middelen aan de financiering van de woning bijdraagt dan de ander?
 5. Dienen voor gezamenlijke rekening aangeschafte inboedelgoederen en (andere) huishoudelijke spullen gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 6. Zullen partijen bij voorkeur gezamenlijk als huurder van de gemeenschappelijke woning optreden?
 7. Melden partijen elkaar (zo mogelijk) aan als begunstigde voor het partnerpensioen?

NEEM DE MOEITE OM EVEN OP EEN GRATIS VOORLICHTINGSGESPREK TE KOMEN
We nodigen jullie van harte uit om je via een gratis voorlichtingsgesprek te laten informeren. Dit doen we omdat we in te praktijk vaak zien dat dit niet wordt gedaan, of dat men zaken via standaard vragenlijstjes laat vastleggen en regelmatig belangrijke dingen worden vergeten. Zolang alles goed gaat of dingen in goed overleg kunnen worden afgesproken, is er niet veel loos. Wanneer men echter niet meer “on speaking terms” met elkaar is, kunnen de consequenties van zaken die niet goed vastgelegd zijn, heel vervelend uitpakken. Maak daarom gebruik van onze uitnodiging en neem contact op voor het maken van een afspraak op één van onze kantoren. De eerste bespreking van circa een half uur kost je niets.