In het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting krijgen starters een eenmalige vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Hier hebben we de afgelopen weken over geschreven.

Nog even de voorwaarden op een rijtje:

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning (om er zelf in te gaan wonen).
  • De koper verklaart schriftelijk deze vrijstelling niet eerder te hebben ontvangen.

Ik voldoe aan de voorwaarden, maar heb al een huis. Heb ik recht op de vrijstelling?

Ja! Voldoe je aan de voorwaarden en heb je al een woning, dan wordt je in het wetsvoorstel als starter gezien.

Mijn partner en ik wonen samen. Zij voldoet wel, maar ik niet aan de voorwaarden? Kunnen wij gebruik maken van de vrijstelling?

Als de partner die aan de voorwaarden voldoet de eigendom van de woning verkrijgt, is de verkrijging geheel vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit blijft ook zo als u daarna gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan en de woning gaat tot een gemeenschap behoren. Ook in geval van een meerwaardeclausule of afspraken over de waardeverandering van de woning, in een samenlevingsovereenkomst bij de notaris, blijft de vrijstelling gelden.

  • De startersvrijstelling geldt per individuele verkrijger en niet per koppel. Als één van de partners de vrijstelling heeft gebruikt, behoudt de andere partner de startersvrijstelling en kan die daar op een later moment nog gebruik van maken.
  • Voorlopig zal deze vrijstelling voor 5 jaar gelden. De starter moet voorafgaand aan de verkrijging verklaren dat hij/zij aan de voorwaarden voldoet door bij de notaris een “hoofdverblijfverklaring” te tekenen.