In de huizenmarkt van dit moment, waarin veel jonge mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden, willen ouders hun kinderen vaak een handje helpen.

De ouders gaan kleiner wonen en verkopen hun woning aan hun kind, het liefst voor een zo laag mogelijke prijs. Hier kunnen echter fiscale nadelen aan zitten. Als de koopprijs namelijk té laag is, kan het zijn dat de Belastingdienst dit beschouwt als een schenking. De schenkbelasting is dan 10-20% van het geschonken bedrag.

De vraag die opkomt is: hoe hoog is dan het geschonken bedrag? In de juridische praktijk was er veel onduidelijkheid over hoe dit bedrag berekend moet worden. Daarom heeft ons kantoor Mantel&Voors Notarissen en Mediators een Wob-verzoek ingediend bij de Belastingdienst, met het doel om hier duidelijkheid over te krijgen.

Uit de openbaar gemaakte documenten blijkt dat de Belastingdienst in het geval van een (te) lage koopprijs rekent met de WOZ-waarde. Voor de belastingplichtige is dit goed nieuws, zie het rekenvoorbeeld hierna.

Stel, de marktwaarde van de woning is € 300.000, de WOZ-waarde is € 250.000 en de met het kind afgesproken koopprijs is € 200.000. Als de Belastingdienst zou rekenen met de marktwaarde, zou de schenking € 100.000 bedragen. Nu is dus echter gebleken dat de belaste schenking dan het verschil is tussen de WOZ-waarde en de koopprijs, dus slechts € 50.000! Dit scheelt al gauw zo’n € 5.000 aan schenkbelasting. Wij zijn blij dat hier nu meer duidelijkheid over is.