Het aantal samengestelde gezin is geen uitzondering in onze samenleving. We spreken over een samengesteld gezin als ten minste één kind niet van jou en je partner samen is.

Patchwork is een lappendeken van verschillende gekleurde stukjes stof aan elkaar. Een mooie vergelijking met de vele variaties van samengestelde gezinnen.

Binnen een samengesteld gezin ontstaan nieuwe relaties
Zowel tussen de nieuwe partners onderling als tussen de nieuwe partner en de kinderen van de andere partner – én als beiden kinderen hebben, tussen de kinderen van de partners onderling – zullen zich banden ontwikkelen.

Tweestrijd belangen nieuwe partner en belang kinderen
Tijdens besprekingen over hoe dingen goed geregeld kunnen worden, horen we vaak de wens om elkaar én de kinderen goed te onderhouden en verzorgd achter te laten als een van de partners overlijdt. Daarbij is de woning vaak een lastig bespreekpunt. Veelal wil men regelen dat na overlijden van een partner, de andere partner in de woning kan blijven wonen. Tegelijkertijd heeft men de wens dat de kinderen van die partner alvast (een deel van) het vermogen van de overleden ouder krijgen.

Waar moet je allemaal aan denken?
Voor welke vorm van samenleving kies je: samenlevingsovereenkomst, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Bij deze laatste twee kan het van belang zijn om huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te maken. Denk verder aan pensioen, AOW, lijfrente, levensverzekeringen en uw testament. Als een voormalige partner is overleden, let dan op erfdelen uit diens nalatenschap en de opeisbaarheid daarvan! Omdat er nog aan veel meer zaken te denken valt, kunt u via ons kantoor hierover een uitgebreide brochure aanvragen.