In Amsterdam staan veel huizen op erfpachtgrond. Dat houdt in dat de gemeente eigenaar is van de grond, maar dat de erfpachters het recht hebben om op die grond een woning te hebben. In ruil daarvoor betalen zij een geldbedrag aan de gemeente, de zogeheten ‘canon’.
De gemeente Amsterdam is nu al meerdere jaren bezig met een project om de voorwaarden van alle erfpachtrechten te wijzigen. Tot nu toe waren alle rechten ‘voortdurend’, en mocht de gemeente na een bepaalde periode (van bijvoorbeeld 50 jaar) de canon verhogen.

De gemeente wil nu van dit systeem af en wil alle erfpachtrechten omzetten naar ‘eeuwigdurend’, zodat er nooit meer canonverhogingen mogelijk zijn. Dat klinkt nadelig voor de gemeente, maar het heeft voor hen ook voordelen. De periodieke nieuwe canonberekening van al die voortdurende erfpachtrechten kost de gemeente namelijk veel tijd en geld. Bovendien bieden ze met het eeuwigdurende erfpachtrecht meer zekerheid aan hun inwoners.

De omzetting van een erfpachtrecht wordt ook wel ‘overstap naar eeuwigdurende erfpacht’ genoemd, en hier is een notariële akte voor nodig. Er staan in Amsterdam ongeveer 160.000 huizen op erfpachtgrond, dus het project is zowel voor de gemeente als voor notarissen een flinke klus! Gelukkig zijn er inmiddels al duizenden overstapakten getekend bij de notaris, en ons kantoor heeft hier ook een bijdrage aan mogen leveren. We verwachten nog wel veel mensen te mogen helpen bij de overstap, mede door de ‘spijtoptantenregeling’ die eind vorig jaar is geïntroduceerd. Hierover volgende week meer!

Marloes Bakker, Kandidaat-notaris