“Opa Piet betaalt je rijbewijs” zei hij tegen Levi toen Levi nog maar 5 jaar was. Ze zaten op een mooie zomerse zondagmiddag in opa zijn oude Volvo toen hij dat tegen zijn kleinzoon zei. Niet veel later overleed opa plotseling.

De belofte van opa leek een loze belofte, totdat Levi 17 jaar werd en hij van zijn moeder een goed gevulde enveloppe kreeg. Ze zei: “Opa Piet betaalt je rijbewijs”.

Hoe had opa dat geregeld?

Opa Piet had een testament, en daarin had hij een zogenoemd kleinkindlegaat opgenomen. Hierdoor had opa een bepaald geldbedrag nagelaten aan zijn kleinzoon. Het legaat was destijds door de moeder van Levi, als wettelijk vertegenwoordiger van Levi, aanvaard en op een aparte spaarrekening ten name van Levi gezet.

Het grote voordeel van een kleinkindlegaat is dat kleinkinderen een grote vrijstelling hebben in de Successiewet. Het kleinkind hoeft over het legaat tot een waarde van € 21.282,00 (kalenderjaar 2021) geen erfbelasting te betalen. Vaak zien we dat de erflater een bewindvoerder aanwijst over het legaat. (Jonge) kleinkinderen die nog niet zo goed zelfstandig met geld om kunnen gaan, kunnen daardoor tot een in het testament te bepalen leeftijd niet zelfstandig over het legaat beschikken.

Door Sharon Groen,
kandidaat-notaris