Nu is de duur van partneralimentatie als deze is verschuldigd maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels. Lees voor huwelijk ook geregistreerd partnerschap. De periode waarover partneralimentatie moet worden betaald wordt korter, namelijk: de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden 2 uitzonderingen:

Langdurige huwelijken
Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en uw ex-partner is ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
Bent u 50 jaar of ouder en 15 jaar of langer getrouwd geweest, dan is de maximale duur 10 jaar. Die regel is tijdelijk en vervalt 7 jaar na ingang.

UITZONDERING: Huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar.
De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat de jongste 12 jaar is (dus maximaal 12 jaar).

Schrijnende gevallen
Voor schrijnende gevallen is er een hardheidsclausule. Dit betekent dat de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde mag afwijken van de wettelijke termijn.

Indexatie partneralimentatie per 01-01-2020
De indexatie van de kinder- en partneralimentatie is 2,5%.

Zelf uw afspraken maken via mediation
Natuurlijk mag u nog steeds in onderling overleg afspraken maken over partneralimentatie. U kunt bij ons kantoor terecht voor Mediation, het opstellen van een convenant en ouderschapsplan en het maken van een alimentatieberekening.

Meer weten? Maak gebruik van ons gratis half uur bespreking. Bel voor een afspraak: Andijk 0228-592224 of Benningbroek 0229-591264.