“Dit was mijn eerste reactie toen ik de brief van de notaris kreeg. Waarom krijg ik ook een brief? Het gaat toch allemaal naar mijn moeder?” Deze reactie horen we veel als wij een kind na een overlijden van één ouder aanschrijven.

Inderdaad gaat in veel gevallen alle eigendom automatisch naar de langstlevende, maar een kind is mede, met die ouder, erfgenaam en krijgt een niet-opeisbare vordering in geld op de langstlevende ouder. Dit is slechts een papieren kwestie, maar in verband met onder meer de erfbelasting, is het belangrijk om het erfdeel vast te leggen.

“Wat was eigenlijk het nut van het door mijn vader gemaakte testament?”

Dit was de volgende vraag: Het testament was in de vorm van wat wij op kantoor een ‘slim testament’ noemen. Hierdoor kan de langstlevende ouder zelf kiezen hoe de nalatenschap ‘op papier’ verdeeld wordt, over hem/haar en de kinderen. Met andere woorden, de langstlevende bepaalt hoe groot de vorderingen van de kinderen zijn. Is er geen testament en er is een langstlevende en 2 kinderen, dan erven zij op grond van de wet ieder 1/3e. De vrijstelling voor de erfbelasting per kind is € 21.559 (2022). Is het erfdeel hoger, dan kan er erfbelasting verschuldigd zijn, ook al krijgen de kinderen (nog) niks. Met een slim testament kan dit in veel gevallen worden voorkomen.