In een tijd van verdriet door het verlies van een naaste zit je niet te wachten op zorgen en allerlei regeldingen. Iemand zei onlangs: “Het verbaast me wat een rompslomp er na een overlijden komt. Elke dag komt er wel iets in de brievenbus. Had dit nou niet kunnen worden voorkomen?” Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel kijken. Is er een testament? Wie zijn de erfgenamen? Wat is het vermogen? Moet er belasting worden betaald?

Kom alstublieft altijd op kantoor
Omdat wij veel problemen zien bij afwikkelingen van nalatenschappen, vragen wij iedereen in geval van een overlijden van een naaste, altijd op ons kantoor te komen voor een gesprek. Wij helpen u en geven aan wat belangrijk is om te regelen én welke (fiscale) keuzes er zijn. In bijvoorbeeld een langstlevende situatie is het belangrijk om de erfdelen van kinderen vast te stellen. Ook zijn er fiscale termijnen die bijvoorbeeld na 3 of 8 maanden verstrijken. Maakt u bepaalde keuzes niet op tijd, dan kan hier geen gebruik meer van gemaakt worden, met vaak alle fiscale nadelen van dien. Daar behoeden wij u graag voor.