Nieuwe wet, nieuwe regels. Wat zijn de gevolgen voor u?

Uw huwelijkse voorwaarden liggen vast al heel lang in de kast, een goed moment voor een ‘APK-keuring’. Per 1 januari 2018 is er voor gehuwden en geregistreerde partners in Nederland een nieuwe gemeenschap van goederen gekomen: de ‘beperkte wettelijke gemeenschap van goederen’. Nieuwe regels daarvan kunnen ook gelden voor een huwelijk/partnerschap dat vóór 1 januari 2018 is gesloten. Dat heeft niet altijd de gewenste gevolgen.

 Voorbeeld dat belangrijk is voor ondernemers

Een voorbeeld van een wetsartikel dat met ingang van 1 januari van dit jaar direct is gaan werken is artikel 1:95a Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt -kort gezegd- dat indien een onderneming buiten een bestaande gemeenschap van goederen valt, de ondernemer voor zijn werkzaamheden -onder omstandigheden- een ‘redelijke vergoeding’ aan de gemeenschap moet betalen!

Ook als u huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt kan sprake zijn van een (beperkte) gemeenschap van goederen waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. Als u daarbij in uw privévermogen een onderneming heeft (eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon) kan het zijn dat artikel 1:95a BW van toepassing is! Het kan dus verstandig zijn om na te laten kijken of uw huwelijkse voorwaarden aan die nieuwe regels kunnen (moeten) worden aangepast.

 Staan in uw huwelijkse voorwaarden verrekenbedingen?

Veel echtgenoten hebben in hun huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding staan. De gedachte daarachter is dat jaarlijks de overgespaarde inkomsten worden verdeeld. Als het beding niet wordt uitgevoegd moet er bij het einde van het huwelijk alsnog worden verrekend. Daarbij wordt ook een vermogensvermeerdering die is ontstaan door belegging van niet-verrekende inkomsten verrekend! Hierdoor kan het zijn dat bij het einde van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden) toch over al uw vermogen half-half moet worden afgerekend!

Ook nuttig om te controleren

Staat er in uw huwelijkse voorwaarden dat in geval van overlijden van één van de echtgenoten er mag worden afgerekend alsof u in gemeenschap van goederen gehuwd was? In dat geval controleren wij graag voor u de exacte tekst. Het kan namelijk zo zijn dat dit beding u geen fiscaal voordeel meer oplevert omdat er ook ten aanzien van finale verrekenbedingen in de afgelopen jaren een wijziging heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk dat dit “alsof beding” er als een wederkerige verplichting in staat.

Voorkom ongewenste verrassingen!

Om ongewenste verrassingen te voorkomen adviseren wij u om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig te laten keuren. Kom gerust een keer langs tijdens de gratis inloop of maak een vrijblijvend gesprek.

Deze column is geschreven door
Anne-Sophie Bakker

GRATIS INLOOP: do 25 oktober Andijk (0228-592224) alléén avond van

19-21 uur en extra: zaterdag 3 november a.s. in Andijk én Benningbroek (0229-591264) van 10-14 uur.