Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens?

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenaam is?
Pas nadat de scheiding rond is vervalt dit. Tot die tijd erft uw aanstaande ex nog gewoon van u. Kijk daarom na of er in uw testament een ontsnappingsclausule is opgenomen en vraag de notaris om advies. Het is op ieder moment mogelijk om uw testament aan te passen.

Heeft u kinderen?
Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het overlijden van uw kind (tegelijkertijd of nu u), uw ex-partner erfgenaam is. Wilt u dit uitsluiten, pas dan uw testament aan.
Let op: Zolang u nog niet gescheiden bent, bent u nog steeds elkaars erfgenamen, zelfs als het echtscheidingsconvenant al is ingediend bij de rechtbank. Is uw samenlevingscontract nog niet ontbonden en heeft u uw partner in uw testament als erfgenaam benoemd, dan geldt hetzelfde.

Gratis controle testament:
U kunt gebruikt maken van ons gratis half uur of de gratis inloop om uw huidige testament te laten controleren of om advies te vragen voor uw situatie.

Extra informatie over zaken die u kunt regelen in een scheidingstestament:

  • Regel uitdrukkelijk wie uw erfgenamen zijn. Heeft u kinderen, regel dan ook wie uw erfgenamen zijn als u gelijktijdig met uw kind of kinderen zou overlijden of als zij voor u zouden overlijden. Waar wilt u dan uw vermogen terecht laten komen?
  • Benoem een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder. Deze persoon is degene die de afwikkeling van uw nalatenschap regelt. Dit mogen ook meerdere personen zijn.

Heeft u kinderen?

  • Wilt u dat het erfdeel bij hen blijft en niet bij uw ex-partner terecht kan komen? Vraag de notaris dan naar de regeling in uw testament die we een tweetrapsmaking noemen.
  • Vergeet dan niet de voogdij (zorg tot 18 jaar) en bewind (financieel toezicht, meestal tot 24 jaar) te regelen in uw testament.
  • Tot de 18-jarige leeftijd van uw kind heeft de ouder het wettelijk vruchtgenot van het vermogen van het kind. Dit kan in het testament worden uitgesloten.
  • In uw testament kan worden bepaald dat het erfdeel voor uw eigen kind is en niet voor een (toekomstige) partner van een kind.

Het is belangrijk om dit soort zaken goed vast te leggen. We informeren u uiteraard uitgebreider tijdens een gesprek op kantoor, telefonisch of via beeldbellen. Net wat u handig vindt.