Wat zijn de consequenties, als er geen levenstestament is?

Als er niets geregeld is, dan zal er, veelal door aanvraag van familie, een bewind via de rechter ingesteld moeten worden, als iemand zelf niet meer wilsbekwaam is. Via de rechter wordt er dan een bewind ingesteld en is er dus rechterlijk toezicht voor iemand die zelf niet meer in staat is om zijn zaken te regelen.

Voor ieder bedrag boven de € 1.500 vooraf toestemming vragen

De bewindvoerder moet voor uitgaven waarbij het gaat om een bedrag boven de € 1.500 vooraf toestemming vragen aan de rechter. Ook moet ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden. Dit kunt u voorkomen met een levenstestament.

Veel gehoord misverstand: wij zijn getrouwd, dus kunnen we toch voor elkaar tekenen?

Veel mensen denken dat ze in geval van een huwelijk automatisch tekeningsbevoegd zijn voor elkaar. Dat is niet zo! Ook voor gehuwde partners is een levenstestament essentieel.

Drie soorten volmachten in 1 akte

Het is mogelijk om in een levenstestament een vermogensrechtelijke-, een medische en een zakelijke volmacht vast te leggen. U kunt daarbij voor dezelfde persoon of personen kiezen of voor verschillende. Zijn er meerdere gevolmachtigden, dan kunt u ook regelen dat zij bij uitgaven boven een bepaald bedrag, eerst de toestemming aan de mede gevolmachtigde(n) moeten vragen.

Neem voor meer tips en informatie contact op met ons kantoor of meld u aan voor ons gratis webinar op 20 april om 20.00 uur via www.mantelvoors.nl  Andijk 0228-592224 / Benningbroek 0229-591264