Wat zijn de consequenties, als er geen levenstestament is? Als er niets geregeld is, dan zal er, veelal door aanvraag van familie, een bewind via de rechter ingesteld moeten worden, als iemand zelf niet meer wilsbekwaam is.

Via de rechtbank wordt er dan een bewind ingesteld en is er dus rechterlijk toezicht voor iemand die zelf niet meer in staat is om zijn zaken te regelen. De bewindvoerder moet voor uitgaven van bedragen boven de € 1.500,- vooraf toestemming vragen aan de rechter. Tevens moet er ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden. Dit kunt u voorkomen door bij de notaris een levenstestament op te stellen.

MANTEL&OVERTOOM – EXPERT LEVENSTESTAMENT
Wij zijn niet zo opschepperig van aard, maar omdat we wel vanaf het allereerste begin actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van het levenstestament in Nederland en ook deelnemen in de landelijke specialistengroep van het levenstestament, noemen we ons inmiddels expert op dit gebied. Daarnaast ondervinden we in de dagelijkse praktijk, dat het echt heel prettig is voor onze cliënten, als dit soort zaken goed op papier zijn geregeld. En als de mensen die als gevolmachtigden zijn aangewezen ook weten wat hun taken inhouden.

DUIDELIJKE UITLEG EN HULP
We geven uitleg in normale taal, maken zaken begrijpelijk en zijn altijd bereid om u te helpen.

LET OP: BENT U GEHUWD?
Veel mensen denken dat ze in geval van een huwelijk automatisch tekeningsbevoegd zijn voor elkaar. Dat is niet zo! Ook voor gehuwde partners is een levenstestament essentieel.